Regulamin

Regulamin sklepu internetowego E-SKLEP BIOWAY prowadzonego przez firmę "Bioway Polska Sp. z o.o." z siedzibą w Gdańsku , ul. Wały Jagiellońskie 34 , 80-853 Gdańsk zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000547220, NIP 9571075958 REGON 360206576.

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w sekcji WYSYŁKA, która znajduje się na stronie.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

5. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. 

6. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem kuriera na terenie całej Polski.

7. Koszty dostawy szczegółowo określone  są w zakładce Wysyłka.

8. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.

9. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest zewnętrzna firma kurierska realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Zamówione Towary są starannie pakowane w opakowania kartonowe lub jednorazowe. 

10. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem.

11. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę oraz przekazanie go zewnętrznej firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi. Zamówienia będą przygotowywane w ciągu dwóch dni roboczych.

12. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem.

13. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

14. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. 

15. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować drogą mailową na adres magazyn@bioway.pl

16. Oferta sklepu BIOWAY nie zawiera produktów rolnictwa ekologicznego.